קורסים אלו נועדו להכשיר סגל עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ושילובם בכניסתם במסגר הבית ספרית.