המרצה מחמד אבו חזנה 
 המרצה ראיד דאגר 
ד"ר יונס אבו אלהיגא 
מחמד אבו חזנה 
מרצה אחמד אסדיה
מרצה אחמד אסדיה