שם המרצה - סנאא שקור
שם המרצה - נרמין אשקר
שם המרצה - מראם יאסין
שם המרצה - מראם יאסין
שם המרצה - אולפת מהדאוי