שם המרצה - נרמין אשקר
שם המרצה - אולפת מהדאוי
שם המרצה - אולפת מהדאוי
שם המרצה - גובייר טרביה