ד"ר אמל פאהום 
יאסר אבו ראס
איהאב זבידאת
גסאן מוסא