ד"ר אמל פאהום "פסג"ה טבריה"
מר' מחמוד זועבי 
ד"ר לינא בולס  "פסגה מגד אלכרום"
ד"ר איהאב זבידאת 
ד"ר יאסר אבו ראס