בדיקת מועד מיוחד

סטדונט יקר, במידה ואתה מחובר לפורטל המכללה, יופיעו לפניך כל המועדים המיוחדים שלך, אם לא, נא להזין את תעודת הזהות שלך .