mi=includes/
קורסים במרכז לפיתוח מקצועי והשתלמויות במכללת סכנין

לצורך ההרשמה, נא למלא את הפרטים הבאים; בתום ההרשמה, יישלח לך אישור הרשמה לתיבת הדואר האלקטרוני.


רשימת קורסים השייכים לאופק חדש

דרגה 1-6

דרגה 7-9

סגני מנהלים

מפקח ומנהליו

* בכפוף לאישור המפמ"ר

** בכפוף לאישור המחוז

רשימת קורסים השייכים לעוז לתמורה
קורסים לדירוג המנהלי והאחיד של עובדי מדינה ושלטון מקומי